enkele

  

 Padwerkwerkcitatendiep doordringen in de wereld van de stof

“Het is jullie taak diep in de wereld van de stof door te dringen en de leegte met goddelijk leven te vullen. In dit proces hebben deeltjes van je bewust zijn zich tijdelijk afgescheiden en zijn hun bewuste, eeuwige en onvermijdelijke verbondenheid met het al-bewustzijn kwijtgeraakt. Je moet deze verbinding herstellen door het proces dat ik hier beschrijf, en je moet het doen met hart en ziel.”

Eva Pierrakos - de Gids   Padwerklezing 243: De diepste angst en het diepste verlangen

lijden en dood

“Zoals ik al zei, zolang je er niet doorheen bent gegaan, is het leed. Er wordt niet van je verwacht dat je jezelf het tegendeel vertelt. Het is juist andersom. Het is juist een vorm van vluchten als je je angst ervoor ontkent, een vorm van dood ontkennen en daarmee ook van leven. Alleen iemand die door de dood is heen gegaan, kent de zekerheid dat er geen dood is. Om dit te ontdekken moet hij er doorheen. En ook de minder absolute vormen van ‘dood’, zoals alle vormen van lijden, ook deze moeten doorleefd worden om te ontdekken dat het geen dood of lijden was in de mate die je vreesde, vaak zelfs helemaal niet. Hier zul je veel voorbeelden van bevestigd zien wanneer je terugkijkt op je leven, op je verleden. Als je bepaalde ervaringen uit je leven beschouwt, zie je vaak dat waar je bang voor was en waar je je bezorgd over maakte en wat buitengewoon afschuwelijk leek toen je ervoor stond, helemaal niet zo verschrikkelijk was toen je er eenmaal doorheen was. Uiteindelijk werd je er niet door gekwetst. Eigenlijk heeft het je slechts goed gedaan, in die zin dat je erdoor gegroeid bent. Het voegde een levenservaring toe aan je hele persoonlijkheid, niet alleen aan je denken, maar aan je hele karakter en gevoelsleven. Als je jezelf heel oprecht onderzoekt, zul je toegeven dat nu het voorbij is en je erop terugkijkt, het geen verschrikking meer is. Daarom moet het irreëel geweest zijn. Want wat werkelijk is, is blijvend en onveranderlijk. Alleen een irreëel iets verliest na verloop van tijd intensiteit. Maar zolang je het wel als werkelijkheid ervaart is de remedie niet dat je jezelf eruit praat, of het onvermijdelijke probeert te vermijden, maar je angst en pijn erkennen en je erin ontspannen, als ik het zo mag stellen. Je kunt de illusie van je lijden niet vermijden door jezelf voor te houden dat het een illusie is. Want voor jou is het echt. Daarom moet je erdoorheen. Maar ondertussen kun je wel voor ogen blijven houden wat je verstandelijk weet, zonder het aan je emoties op te leggen. Laat beide gewoon naast elkaar bestaan wanneer je je gedachten en gevoelens observeert. Dit kan het je gemakkelijker maken om er doorheen te gaan en het te ervaren. Want alleen deze ervaring laat je de illusie zien. Alleen wanneer je met hart en ziel het leven in al zijn facetten aangaat, helpt het je om boven de dualiteit uit te stijgen.”

“Als je niet wegvlucht voor je angst voor dood, lijden en het onbekende maar er doorheen gaat, kun je werkelijk in de diepste zin leven terwijl je nog in je lichaam verkeert.”


Eva Pierrakos - de Gids   Padwerklezing 82: Het leven en sterven van Jezus Christus, symbool voor het overwinnen van dualiteit

het ego

“In feite is het ego een deeltje, een geïsoleerd aspect van de enorm veel grotere Intelligentie, van het ware, innerlijke zelf. Het ego is niet iets anders, het bevat alleen minder van het ware zelf. Omdat het afgescheiden is en beperkt, is het minder betrouwbaar en minder veilig dan dat waaruit het voortkomt. Maar dit betekent niet dat het vernietigd moet worden. In feite zal het één geheel met het ware zelf gaan vormen en een voller, beter toegerust, wijzer zelf creëren met meer en de beste kwaliteiten die je je maar kunt voorstellen. Maar het afgescheiden ego is bang dat het in dit opgaan vernietigd zal worden, op zal houden te bestaan. In zijn onwetendheid en beperkt als het is, vreest het dat het alleen maar als een afgescheiden wezen kan bestaan - daarom zoekt het een steeds verdergaande afscheiding. ”


Eva Pierrakos - de Gids   Padwerklezing 143: Eenheid en dualiteit

transcenderen van het nu

“Het tweede aspect dat ik wil bespreken, is het transcenderen van het nu. Waar je ook bent, vrienden, hoe je huidige toestand ook is en de huidige omstandigheden ook zijn, hoe je je ook voelt: als je dit nu volledig onder ogen ziet en er niet voor wegloopt, biedt het een rijkdom aan prachtige energie, levenskracht en vreugde. In dit nu kun je blijdschap vinden en gelukzaligheid, vrede en stimulans, en een diep gevoel van doelgerichtheid dat zin geeft aan alles wat je doet, innerlijk en uiterlijk. In elk deeltje van het leven ligt het opperste plezier, als je er maar niet voor op de vlucht slaat of het van je af stoot. Dat is mogelijk door jezelf aan te zetten om te zijn wat je niet bent op dit moment. Hoe je stemming ook is - of je je nu vervreemd voelt van jezelf, afgesneden van alles en iedereen, of je je angstig voelt of depressief, wanhopig of verveeld, op dit moment is er, door die stemming heen, je kern, je nu. En als je dit nu onder ogen ziet, naar die stemming kijkt, erin bent en je die echt bewust maakt, hoef je niet te wachten op een verre toekomst, zelfs niet op een andere gemoedstoestand, een staat van volmaaktheid. Je moet dan wél in de levenskracht en de levenssubstantie van je nu zijn en daardoor in gelukzaligheid. Je beweegt je dan in een stroom van groei, van evolutie. Je kunt dan alleen maar van jezelf houden, op een diep en subtiel niveau dat meestal verborgen is. Vaak líjkt dit het allermoeilijkste voor een mens - toch is dit juist het gemakkelijkste. ”


Eva Pierrakos - de Gids   Padwerklezing 15: Liefde voor jezelf, de sleutel tot universeel geluk

gelukkig zijn

“Je vermogen om gelukkig te zijn is afhankelijk van je vermogen onvolmaaktheid te accepteren, niet alleen verstandelijk , maar ook als emotionele ervaring. ”


Eva Pierrakos - de Gids   Padwerklezing 97: Perfectionisme als belemmering voor geluk; manipulatie van emoties

loslaten

“Loslaten maakt het mogelijk om de werkelijk goddelijke wet te ervaren, dat wil zeggen: te ervaren wat er is. Tijdelijk kan er dan duisternis en negativiteit zijn, laat dat maar voor wat het is, zodat wat uiteindelijk is - licht en schoonheid - zich kan openbaren. ”


Eva Pierrakos - de Gids   Padwerklezing 213: De spirituele en praktische betekenis van “Laat los, laat God”

diepste angst en diepste verlangen

“En tijdens het ervaren van de angst voor een verscheurde, zinloze wereld zonder samenhang, waarin je zomaar willekeurig bestaat, waarin je elk moment kunt ophouden te bestaan, waarin je geïsoleerd boven een afgrond hangt zonder een liefhebbende schepper die zin geeft aan alles, zul je ook ontdekken dat je intens naar deze schepper verlangt, naar een wereld waarin jij en alles wat bestaat een waarachtig doel en betekenis hebben. ”
Eva Pierrakos - de Gids   Padwerklezing 243: De diepste angst en het diepste verlangen

verdoofdheid en ongevoeligheid

“Verdoofdheid en ongevoeligheid voor je eigen pijn betekenen op hun beurt verdoofdheid en ongevoeligheid ten opzichte van anderen. Als je je reacties heel precies onderzoekt, kun je dikwijls opmerken dat je eerste, spontane reactie naar anderen een gevoel voor en met hen is, een meeleven of invoelen, een beweging van je ziel. Maar je tweede reactie beperkt deze emotionele stroom. Alsof er van binnen iets stokt en ‘nee’ zegt. Het gevolg is een beschermende laag van ongevoeligheid. Op dat moment sta je apart - ogenschijnlijk ‘veilig’ - maar apart. Later compenseer je dit misschien weer met valse sentimentaliteit, met dramatiseren of met onechte, overdreven sympathie. Maar dat is alleen maar een vervanging voor je gevoelloosheid. De verdoving, ingesteld ten behoeve van jezelf, moet tegenover anderen worden voortgezet, net zoals iedere houding ten opzichte van jezelf zich wel moet uitbreiden naar anderen. ”


Eva Pierrakos - de Gids   Padwerklezing 134: Het begrip kwaad

verlangen

“De sleutel ligt in het verlangen om aan het leven te geven wat je al bent en wat je nog meer zou kunnen zijn. Als je dit verlangen volgt, laat je vanzelf los en breng je méér verborgen mogelijkheden tot vervulling dan je je op dit moment, terwijl je nog steeds in pijnlijke afzondering verkeert, ooit zou kunnen voorstellen. ”


Eva Pierrakos - de Gids   Padwerklezing 138: Verlangen naar en vrees voor nabijheid: een menselijk dilemma

innerlijke strijd

“....Dan zul je gaan zien dat de uiterlijke strijd of moeilijkheid uiteindelijk een symbolische weergave is van je innerlijke strijd die je voert, voor het leven en tegen de dood, voor bestaan en tegen vernietiging. Het zal tot je doordringen welke eisen je aan anderen meent te kunnen stellen om jou te laten bestaan. ”


Eva Pierrakos - de Gids   Padwerklezing 143: Eenheid en dualiteit

berouw

“Echt berouw heeft niets met schuld of schaamte te maken. Als je berouw hebt, erken je gewoon je tekortkomingen en beperkingen, je fouten, je gebreken en je negativiteit; je erkent dat er delen in je zijn die de spirituele wetten schenden en dus ook je diepste integriteit. Dit erkennen (berouw voelen in realistische zin, erkennen dat deze onzuiverheden een nutteloze verspilling zijn en anderen en jezelf schade berokkenen, ze oprecht willen veranderen en niet terugschrikken voor het benodigde geduld en harde werken, de nederigheid en pijn van de noodzakelijke zelfconfrontatie) verschilt totaal van zelfvernietigende schuld of schaamte. Berouw maakt het mogelijk om te zeggen: 'Ja, het is waar, ik heb die of die oneerlijkheid, kleingeestigheid, valse trots, haat, gemeenheid (of wat dan ook), maar ik ben niet alleen maar dat. Alleen het feit al dat ik het erkennen kan en er berouw over voel en het wil veranderen, verbindt me met mijn goddelijk zelf, dat het uiteindelijk zal winnen van de dingen waar ik berouw over heb.' ”


Eva Pierrakos - de Gids   Padwerklezing 213: De spirituele en praktische betekenis van “Laat los, laat God”

bang zijn

“De enige manier om niet meer bang te zijn voor het leven, voor andere mensen, voor de dood, is door datgene in jezelf tegemoet te treden waar je het meest bang voor bent. Dat is het pad. Het is het Pad! ”


Eva Pierrakos - de Gids   Padwerklezing 203: Het doordringen van de goddelijke vonk in het vacuum”

ik wil me wijden aan het leven met alles wat ik nu al ben

“Besteed iedere dag een paar minuten aan gedachten als: “Ik wil me wijden aan het leven met alles wat ik nu al ben. Ik wil dat het leven bewust gebruik kan maken van het beste wat ik heb en ben. Ik weet op dit moment niet zeker op welke manier dit kan zijn, maar zelfs al heb ik daar ideeën over wil ik me toch laten leiden door de grotere intelligentie en wijsheid die diep in mij is. Ik wil het leven zelf laten uitmaken op welke wijze een vruchtbare uitwisseling tussen ons - het leven en mij - kan plaats vinden. Want wat ik ook te geven heb, ik heb het eerst van het leven ontvangen en ik wil het laten terugkeren naar de grote kosmische bron zodat het nog meer goeds teweeg kan brengen. Dit zal dan in precies dezelfde mate als ik bereid ben eraan te geven, en het zal op zijn beurt mijn eigen leven weer verrijken, want het leven en ik zijn één. Dus wat ik het leven onthoud, onthoud ik aan mijzelf. Wat ik anderen niet geef, geef ik ook niet aan mezelf. Dat wat ik al ben wil ik niet vast houden, wil ik vrij laten stromen in het leven. En van al datgene wat nog meer benut zou kunnen worden, van al datgene wat nog wacht om verwezenlijkt te worden, vraag ik met heel mijn hart dat het opbouwend gebruikt mag worden, zodat de atmosfeer rondom mij verrijkt wordt. ”


Eva Pierrakos - de Gids   Padwerklezing 138: Verlangen naar en vrees voor nabijheid: een menselijk dilemma

wereld der dualiteit

“Maar dit niveau waarin de verwarring tussen de tegenstellingen je verscheurt, is nog niet de kern. Daar ligt nog iets achter wat de oorsprong is van de wereld der dualiteit, juist zoals de wereld der dualiteit de oorsprong is van je beelden. Vreemd genoeg wordt deze onderliggende oorsprong op het volgende niveau één kant van de tegenstelling. Met andere woorden, dat wat één kern is, splitst zich op het volgende bewustzijnsniveau in twee tegengestelden. En deze onderliggende kern is je verlangen naar volkomen geluk, naar licht, liefde, zaligheid, vrede. Van oorsprong verlang je naar het uiterste geluk, maar het leven op aarde belet zo’n vervulling. Deze belemmering schept de wereld der dualiteit en daarmee je conflict. Maar het is evenzeer waar om te zeggen dat de wereld der dualiteit de belemmering schiep. Het schiep de levensomstandigheden op aarde die van de ‘realiteit’ iets maakten wat het tegenovergestelde is van het lustprincipe, om in psychologische termen te spreken - of in spirituele termen - wat haaks staat op het goddelijke principe van geluk. ”


Eva Pierrakos - de Gids   Padwerklezing 81: Conflicten in de wereld van de dualiteit

spirituele verrukking

“Echte spirituele verrukking omvat je helemaal en je moet leren om die staat van verrukking te verdragen. Dat kan alleen als je alles leert verdragen wat er nu in je psyche is opgesloten: pijn, wreedheid, kwaadaardigheid, lijden, schuld, angst - het moet allemaal overstegen worden. Alleen dán kun je in een toestand van verrukking leven. Het verlangen is de boodschap om een weg op te gaan die je de mogelijkheid en de hulp verschaft om dat te doen. ”


Eva Pierrakos - de Gids   Padwerklezing 204: Wat is Het Pad?

angst is de grote gesloten deur

“ Angst is de Grote Gesloten Deur. Hij verhindert je de toegang tot alles wat hier en nu direct beschikbaar is wanneer die angst uit je hart en je ziel verdwenen zou zijn. Dit is waar het in het leven om gaat, vrienden. Daar gaat het om in deze menselijke bewustzijnssfeer, met zijn voortdurend incarnatieproces, waarin je scholen van ervaring doorloopt. En dit is waar het in ons Pad om gaat: de ontdekking dat angst overbodig is.”


Eva Pierrakos - de Gids   Padwerklezing 130: Overvloed tegenover aanvaarding

existentiele angst

“.......Hoe meer je openstaat voor dit proces, waardoor je steeds beter je verdedigingen herkent en loslaat zodat je gaat stromen, hoe gemakkelijker het wordt om de existentiele angst naar boven te halen die de hele mensheid in haar greep houdt. ”


Eva Pierrakos - de Gids   Padwerklezing 243: De diepste angst en het diepste verlangen

houvast

“Het enige veilige en zekere, je enige houvast, is de altijd vloeiende waarheid van de levensstroom, die voor eeuwig onafhankelijk is van de vervulling van onze kleine wensen. ”


Eva Pierrakos - de Gids   Padwerklezing 77: Zelfvertrouwen

controle

“Echte controle komt door het loslaten van controle, door het schijnbare risico te lopen van je te laten stromen zonder iets of iemand te manipuleren. ”


Eva Pierrakos - de Gids   Padwerklezing 127: De vier fasen in je ontwikkeling: automatische reflexen, bewustzijn, begrip en weten

gekwetst worden

“Het is een irreëele gedachte dat gekwetst worden schadelijk voor je is. Het schaadt je alleen wanneer je er heimelijk van uitgaat dat het dat doet, wanneer je dit idee niet kunt loslaten omdat je eenvoudigweg niet bereid bent het leven te accepteren en jezelf te aanvaarden zoals je bent. ”


Eva Pierrakos - de Gids   Padwerklezing 192:Bewustworden van echte en onechte behoeftenwww.padwerk.net